محاسبه آنلاین قیمت طلا

محاسبه قیمت طلا

طبق فرمول اعلامی در تاریخ ۱۳-۱۰-۱۴۰۰

قیمت در لحظه ورد شما به طلافروشی می‌باشد.
Valid first name is required.
اجرت ساخت به درصد یا مبلغ به تومان می‌باشد.
Valid last name is required.
اجرت ساخت به درصد یا مبلغ به تومان می‌باشد.
Valid last name is required.
مالیات برارزش افزوده
Valid first name is required.
هفت درصد سود متعارفی می‌باشد که فروشنده روی وزن طلا و اجرت ساخت اضافه میکند.
Valid first name is required.
وزن طلا به گرم
Valid last name is required.